Dobrovoľný hasičský zbor Jaslovské Bohunice


Adresa: Jaslovské Bohunice, 91930 Jaslovské Bohunice

IČO: 001774740504

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9375000000004001821642 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)