Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové


Adresa: Jablonové bez prideleného popisného čísla, 01352 Jablonové

IČO: 001774742904

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9302000000003130641651 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)