Dobrovoľný hasičský zbor Iža


Adresa: Iža (bez prideleného popisného čísla), 94639 Iža

IČO: 001774742207

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2709000000005122714338 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)