Dobrovoľný hasičský zbor Iliašovce


Adresa: Iliašovce 231, 05311 Iliašovce

IČO: 001774747110

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6975000000004018986224 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)