Dobrovoľný hasičský zbor Ihrište


Adresa: Ihrište (nebolo pridelené súpisné číslo), 02001 Ihrište

IČO: 001774742012

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3211000000002920826971 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)