Dobrovoľný hasičský zbor Chrastné


Adresa: Chrastné (nebolo pridelené súpisné číslo), 04444 Chrastné

IČO: 001774746613

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7609000000005051110675 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)