Dobrovoľný hasičský zbor Hybe


Adresa: Hybe 254, 03231 Hybe

IČO: 001774743317

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9475000000004019574176 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)