Dobrovoľný hasičský zbor Hrabové


Adresa: Hrabové, 01401 Hrabové

IČO: 001774742905

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4675000000004022441972 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)