Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka nad Váhom

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka nad Váhom, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka nad Váhom min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hôrka nad Váhom č. 225, 91632 Hôrka nad Váhom

IČO: 001774741616

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0575000000004025205852 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!