Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka nad Váhom


Adresa: Hôrka nad Váhom č. 225, 916 32 Hôrka nad Váhom

IČO: 001774741616

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0575000000004025205852 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)