Dobrovoľný hasičský zbor Hontianska Vrbica


Adresa: Hontianska Vrbica / bez pridelenia súpisného čísla, 93555 Hontianska Vrbica

IČO: 001774742304

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0902000000002404307454 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)