Dobrovoľný hasičský zbor Gbely


Adresa: Ul. Medlenova (bez súpisného čísla), 90845 Gbely

IČO: 001774741103

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7209000000005065635624 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)