Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka


Adresa: Dyčka bez pridelenia popisného čísla, 952 01 Vráble, Dyčka

IČO: 001774742101

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1709000000000232814732 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)