Dobrovoľný hasičský zbor Dolný Vadičov


Adresa: Dolný Vadičov 123, 023 45 Dolný Vadičov

E-mail: pepokoda@gmail.com

IČO: 001774743208

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9809000000005051665507 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)