Dobrovoľný hasičský zbor Budča


Adresa: Slovenského národného povstania 362/9, 96233 Budča

E-mail: dhzbudca.predseda@gmail.com

IČO: 001774744904

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0311110000001239455001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)