Dobrovoľný hasičský zbor Boheľov


Adresa: Boheľov 12, 92901 Boheľov

IČO: 001774740647

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2652000000000015334900 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)