Dobrovoľný hasičský zbor Blažovce


Adresa: Blažovce 22, 03844 Blažovce

E-mail: pavolhubka@gmail.com

IČO: 001774743701

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5156000000003014020030 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)