Dobrovoľný hasičský zbor Bidovce

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Bidovce, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Bidovce min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Bidovce 191, 04445 Bidovce

IČO: 001774746603

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0675000000004009341096 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!