Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou


Adresa: Bánovce nad Ondavou (bez označenia súp. číslom), 07204 Bánovce nad Ondavou

IČO: 001774746807

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3709000000005050765960 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)