Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor


Adresa: Kováčská 31, 90051 Zohor

IČO: 001774740218

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7909000000005052227285 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)