Dobrovoľný hasičský zbor


Adresa: Jablonica, 906 32 Jablonica

IČO: 001774741010

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6452000000000015180083 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)