DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2016/2017.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hlavná 158/93, 05919 Vikartovce

IČO: 001774745810

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2402000000003219686856 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!