Dobrovoľný hasičský zbor


Adresa: Nám. SNP č. 48, 96621 Lovča

IČO: 001774745102

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6856000000005303602001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)