Dobrovoľný hasičský zbor Bystré

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Bystré, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Bystré min. 40 hodín v roku 2020 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Bystré (bez súpisného čísla), 09434 Bystré

E-mail: martinmolitoris23@gmail.com

IČO: 001774746401

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4709000000000107894876 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!