Dobrovoľný hasičský zbor Bystré


Adresa: Bystré (bez súpisného čísla), 094 34 Bystré

E-mail: martinmolitoris23@gmail.com

IČO: 001774746401

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4709000000000107894876 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)