Dobrovoľný hasičský zbor Bystré

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Bystré, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Bystré min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Bystré (bez súpisného čísla), 09434 Bystré

IČO: 001774746401

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4709000000000107894876 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!