Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Dobrovoľný hasičský zbor Gabčíkovo


Adresa: Hlavná ulica 1029/41, 93005 Gabčíkovo

IČO: 001774740612

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5852000000000015312402 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)