Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - Dobrovoľný hasičský zbor Záborské


Adresa: Záborské (bez určenia čísla), 082 53 Záborské

IČO: 001774745235

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2002000000003222841853 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)