Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - Dobrovoľný hasičský zbor Nemcovce


Adresa: Nemcovce 93, 082 12 Kapušany pri Prešove

IČO: 001774745265

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1502000000003262414354 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)