Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - Dobrovoľný hasičský zbor Hubice

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - Dobrovoľný hasičský zbor Hubice, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - Dobrovoľný hasičský zbor Hubice min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hubice 26, 93039 Hubice

IČO: 001774740606

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9002000000002647854954 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!