Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - Dobrovoľný hasičský zbor Hubice


Adresa: Hubice 26, 93039 Hubice

IČO: 001774740606

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9002000000002647854954 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)