Dieťa a svet


Adresa: Švermova 452/8, 97646 Valaská

IČO: 50037927

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2709000000005122766330 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)