Deťom s rakovinou n.o.


Adresa: Einsteinova 3692/21, 851 01 Bratislava

IČO: 50097270

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9102000000003887397857 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)