DERMATOLÓGIA PRE VŠETKÝCH


Adresa: Dermatovenerologické oddelenie FNsP, Slovenská 11/, 94034 Nové Zámky

IČO: 42427011

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4452000000000016253942 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)