Dedičstvo naše


Adresa: Zámocká 7, 98511 Zámok Halič

IČO: 37817914

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3511000000002923888334 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)