Csemadok - Základná organizácia Tomašová


Adresa: Novosadská 22, 979 01 Rimavská Sobota

IČO: 001777170368

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9852000000000013858719 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)