CIVIS


Adresa: Gen. L. Svobodu č. 1936/15, 927 05 Šaľa-Veča

IČO: 50008021

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2911110000001366687008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)