CIVIS

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu CIVIS, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali CIVIS min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Gen. L. Svobodu č. 1936/15, 92705 Šaľa-Veča

IČO: 50008021

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2911110000001366687008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!