Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o.


Adresa: Námestie Slobody 256, 05314 Spišský Štvrtok

IČO: 45743118

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8411110000001347886060 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)