Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Námestie slobody 256, 5314 Spišský Štvrtok

IČO: 45743118

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8411110000001347886060 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!