Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Námestie Slobody 256, 05314 Spišský Štvrtok

IČO: 45743118

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8411110000001347886060 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!