Centrum pre religionistiku a historické štúdia, n.o.


Adresa: Stierova 1132/3, 04023 Košice-Sídlisko KVP

IČO: 50091069

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7983300000002600927765 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)