Centrum pomoci Kalná n.o.


Adresa: SNP 469/44, 93532 Kalná nad Hronom

IČO: 45742812

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9775000000004019854549 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)