Carmel centrum n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Carmel centrum n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Carmel centrum n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Námestie sv. Cyrila a Metoda 55/51, 7801 Sečovce

IČO: 45747857

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8675000000004022188858 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!