Carmel centrum n.o.


Adresa: Námestie Cyrila a Metoda 51, 07801 Sečovce

IČO: 45747857

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8675000000004022188858 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)