Budovy pre budúcnosť


Adresa: Račianska 88B, 831 02 Bratislava

IČO: 42448018

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000005074945392 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)