Bratislavská kozácka stanica Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Bratislavská kozácka stanica Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Bratislavská kozácka stanica Všekozáckého svazu Českých zemí a Slovenska min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Komenského 17, 08501 Bardejov

IČO: 42420172

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1611110000001402045003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!