Blast, n.o.


Adresa: Astrová 6493/17, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 50114191

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1311000000002946031114 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)