biely orgován, n.o.


Adresa: Rajecká 2788/1, 010 01 Žilina

IČO: 45740941

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5211000000002941458899 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)