Atte ACADEMY n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Atte ACADEMY n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Atte ACADEMY n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Hlavná 27, 917 01 Trnava

IČO: 50086120

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5283300000002300908706 / kód banky: 8330 (Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!