Atte ACADEMY n.o.


Adresa: Hlavná 27, 91701 Trnava

IČO: 50086120

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5283300000002300908706 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)