Atletický klub ZZO Čadca


Adresa: Športovcov 2525, PS 12, 02201 Čadca

IČO: 00625868

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3052000000000016828531 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)