AneMa


Adresa: Kozia 581, 90872 Závod

IČO: 42448182

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5011000000002940008300 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)