ALLEA, n. o.


Adresa: Komenského 1310/103, 02401 Kysucké Nové Mesto

IČO: 42168732

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8111000000002621789445 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)