Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o.


Adresa: 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45743894

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4475000000004020553321 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)