Slovenský zväz telesne postihnutých - Krajské centrum Trnava


Adresa: Vančurova 1, 917 01 Trnava

IČO: 37834983

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4709000000000045547835 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)