Rada rodičov pri Odbornom učilišti

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Rada rodičov pri Odbornom učilišti, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Rada rodičov pri Odbornom učilišti min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Dúbravská cesta 1, 84524 Bratislava

IČO: 42418909

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5111110000001319199001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Príjmy organizácie Rada rodičov pri Odbornom učilišti z 2% z dane:

RokPríjem
20164760.36 €

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!