Poľovnícka spoločnosť BUK


Adresa: Pod Sadom 771/41, 01001 Žilina

IČO: 42225159

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9802000000003224146651 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)