Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci

Táto organizácia nie je registrovaná pre rok 2019. Naposledy sa organizácia Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci registrovala ako príjemca 2% z dane v roku 2015/2016.


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Kráľová pri Senci 591, 90050 Kráľová pri Senci

IČO: 177474/ 401

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2309000000000019196277 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!